• DSC01096.jpg
 • DSC01104.jpg
 • DSC01119.jpg
 • DSC01154.jpg
 • DSC04070k.jpg
 • DSC04095K.JPG
 • DSC04392a.jpg
 • DSC05377a.jpg
 • DSC06152a.jpg
 • DSC06494a.jpg
 • DSC08334a.jpg
 • DSC08521a.jpg
 • DSC_0001.JPG
 • DSC_0006.JPG
 • IMGP0376.JPG
 • IMGP9004K.JPG

Jak to się zaczęło?

Koło Historyczne Miłośników Jazdy Polskiej im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich powstało z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego i historii Grzegorza Jankowskiego 24 lutego 2012 roku w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu. Łączy ono wszystkich ludzi bez względu na wiek, którzy chcą połączyć zamiłowanie do jazdy konnej z podtrzymywaniem tradycji kawaleryjskich. Ponadto w Kole realizujemy szeroko pojęte wychowanie patriotyczne, szanujące wartości narodowe "Bóg, Honor, Ojczyzna".

Uczniowie sami wybrali pułk, którego tradycje chcą podtrzymywać. Za 6. Pułkiem Ułanów Kaniowskich przemawiał fakt, iż część mieszkańców naszego miasta pochodzi z tamtych stron oraz bardzo ciekawa historia pułku, którego przedwojenny sztandar - co się rzadko zdarza - zachował się.

Opieką merytoryczną objął nas pan Michał Andrzejak ze Stowarzyszenia 15. Pułku Ułanów Poznańskich, które działa od 30 lat w Poznaniu. Jego pomoc jest dla nas bardzo ważna.

Od marca 2013 roku do kwietnia 2015 roku byliśmy częścią Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Bolesławcu. Fakt ten pozytywnie wpłynął na rozwój naszej działalności. Wspieraliśmy wyjazd Towarzystwa MLiKPW do Żar na XV Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie". Aktywnie włączyliśmy się w miejskie obchody 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej i 25-lecia Ogólnopolskiego Towarzystwa MLiKPW, odbywające się we Wrocławiu. Na bieżąco bierzemy udział w obchodach ważnych rocznic państwowych.

Systematycznie pracujemy nad podnoszeniem poziomu umiejętności z zakresu wyszkolenia jeździeckiego, któremu musimy poświęcać dużo uwagi. Naukę jazdy konnej rozpoczynaliśmy w Dobrej u pani Ewy Trąbczyńskiej. Od listopada 2013 roku do kwietnia 2015 roku kontynuowaliśmy szkolenie pod opieką pana Andrzeja Potaczka, który uczył nas jazdy zgodnej z regulaminem kawaleryjskim. Następnie naszym instruktorem został pan Piotr Patalej.

Praca w Kole wymaga dobrej organizacji i umiejętności pogodzenia tego z nauką i innymi obowiązkami, natomiast jazda konna wiąże się z pokonywaniem różnych barier psychicznych i fizycznych. Jest to dla młodych ludzi dużym wyzwaniem, tym bardziej cieszy zaangażowanie naszej młodzieży.

W okresie 31 lipca - 8 sierpnia 2015 roku Koło Historyczne przekształciło się w Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich z siedzibą w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na Sybir. Od stycznia 2017 roku nazwa została zmieniona na Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich, a siedziba mieści się w Gospodarstwie Jeździeckim "Patalejowo" we Włodzicach Wielkich.