• DSC01096.jpg
 • DSC01104.jpg
 • DSC01119.jpg
 • DSC01154.jpg
 • DSC04070k.jpg
 • DSC04095K.JPG
 • DSC04392a.jpg
 • DSC05377a.jpg
 • DSC06152a.jpg
 • DSC06494a.jpg
 • DSC08334a.jpg
 • DSC08521a.jpg
 • DSC_0001.JPG
 • DSC_0006.JPG
 • IMGP0376.JPG
 • IMGP9004K.JPG

Kodeks Koła Historycznego Miłośników Jazdy Polskiej im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich


Niniejszy dokument zawiera zasady, których przestrzega każdy członek Koła Historycznego – zwany dalej „Ułanem”


1. Bóg, Honor, Ojczyzna – to hasła, jakimi każdy Ułan kieruje się w swoim postępowaniu.

2. Ułan pielęgnuje chlubne, wielowiekowe tradycje Jazdy Polskiej i postępuje zgodnie z nimi.

3. Ułan z szacunkiem wypowiada się o ludziach, którzy oddali życie za Polskę.

4. Ułan – jako osoba reprezentująca tradycje kawaleryjskie – zawsze i wszędzie dba o swój wizerunek.

5. Ułan dba o bezpieczeństwo osób, które znajdują się w jego otoczeniu; również koni, które zostały powierzone jego opiece.

6. Ułan okazuje szacunek przełożonym i osobom starszym stopniem oraz słucha ich rozkazów.